Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Okładka książki

Publikacja stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie problematyki rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków w prawie polskim.

Obowiązujące przepisy regulujące tę instytucję zostały zilustrowane praktycznymi przykładami obliczeń pozwalającymi na prześledzenie skutków, które wywołuje dla małżonków przyjęcie tego ustroju bez modyfi kacji, oraz dostrzeżenie szerokich możliwości dostosowywania jego treści do potrzeb i sytuacji małżonków, w szczególności prowadzących działalność gospodarczą.

Publikacja zawiera wzory aktów notarialnych, które ułatwią sporządzenie majątkowej umowy małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla notariuszy, sędziów, adwokatów i radców prawnych. Będzie również źródłem przydatnych informacji dla pracowników naukowych zajmujących się omawianą tematyką.

O Autorze

Błażej Bugajski — doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński); radca prawny (OIRP w Krakowie); adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; odbył staże i pobyty naukowe w Uniwersytecie Wiedeńskim (stypendium SYLFF), Uniwersytecie w Zurychu (stypendium Funduszu Stypendialnego im. Florentyny Kogutowskiej), Uniwersytecie Ruprechta-Karola w Heidelbergu (stypendium DAAD), Instytucie Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Maxa Plancka w Hamburgu (stypendium Max‑Planck‑Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften); członek redakcji „Kwartalnika Prawa Prywatnego” oraz Międzynarodowej Rady Programowej czasopisma „Zeitschrift für das gesamte Familienrecht”; biegły sądowy ad hoc z zakresu prawa polskiego dla sądów zagranicznych i prawa obcego dla sądów polskich.

Pobierz spis treści.